POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Acest document are rolul de a informa utilizatorul („Utilizator”, „Client”) cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii https://www.pusoshop.com/ („Site"). 

Magazinul online PUSO de pe site-ul https://www.pusoshop.com/ aparține și este administrat de către PUSOLIER SRL, având Nr. Înreg. Reg. Comerțului J51/129/2021, cu sediul social în Mun. Călărași, Str. Năvodari, Nr. 10, Bl. G8, Sc. 2C, Et. 2, Ap. 8, Jud. Călărași, procesează date cu caracter personal oferite de Client pe o durată de timp specificată prin lege pentru îndeplinirea și confirmarea Termenilor și condițiilor, pentru procesarea de comenzi electronice și realizarea de livrări și pentru realizarea de comunicări necesare.

Dispoziții generale

1. Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu GDPR (numit mai departe ”Regulament”), este PUSOLIER SRL, Nr. Înreg. Reg. Comerțului 43720013, cu sediul social în Mun. Călărași, Str. Năvodari, Nr. 10, Bl. G8, Sc. 2C, Et. 2, Ap. 8, Jud. Călărași (numit mai departe ”Operator”).

2. Datele de contact ale Operatorului sunt: 

    e-mail: contact@pusoshop.com;

    tel.: +40 726 617 055.

3. Date cu caracter personal sunt orice fel de informații prin care se poate identifica o persoană fizică.

Sursa datelor cu caracter personal

1. Operatorul procesează date cu caracter personal obținute prin consimțământ de la Client și colectate prin intermediul contractului de cumpărare pentru îndeplinirea comenzii electronice creată în cadrul magazinului online PUSO (https://www.pusoshop.com/).

2. Operatorul procesează doar datele de identificare și contractuale ale Clientului care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de cumpărare.

3. Operatorul procesează datele cu caracter personal cu scopul livrării, pentru contabilitate și pentru comunicarea necesară între părțile contractante pe durata de timp specificată prin lege. Datele cu caracter personal nu vor fi făcute publice și nu vor fi transferate în alte țări.

Scopul procesării datelor

Operatorul procesează datele cu caracter personal ale Clientului cu următoarele scopuri:

1. Înregistrarea pe site-ul https://www.pusoshop.com/, în conformitate cu Capitolul 4, Secțiunea 2 a GDPR;

2. Pentru îndeplinirea comenzii electronice create de Client (nume, adresă, e-mail, număr de telefon);

3. Pentru respectarea legii și a regulilor ce apar din relația contractuală între Client și Operator;

4. Pentru îndeplinirea contractului de cumpărare (incluzând facturarea și livrarea produselor) - contractul nu poate fi îndeplinit în lipsa datelor cu caracter personal;

5. Optimizarea website-ului, în funcție de datele de trafic;

6. În scop de marketing, însă doar în situația în care Clientul își dă consimțământul: informarea despre promoţiile PUSO sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfăşurate de PUSO prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS etc.). Pentru dezabonare, folosiți opțiunea de la finalul fiecărui email. Dezabonarea se aplică imediat, fără a mai fi necesare alte acțiuni din partea dumneavoastră.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

1. Operatorul stochează datele cu caracter personal pe durata necesară îndeplinirii drepturilor și obligațiilor ce apar din relația contractuală între Operator și Client și pentru 3 ani după finalizarea relației contractuale;

2. Operatorul trebuie să șteargă toate datele cu caracter personal la expirarea perioadei necesare stocării datelor cu caracter personal.

Destinatari ai datelor cu caracter personal și persoane împuternicite de Operator

Părțile terțe care procesează date cu caracter personal ale Clientului sunt subcontractanți ai Operatorului. Serviciile acestor subcontractanți sunt indispensabile pentru îndeplinirea cu succes a contractului de cumpărare și procesării comenzii electronice între Operator și Client.

Subcontractanți ai Operatorului sunt:

  • Webnode AG (sistem de magazine online);
  • Firma de curierat;
  • Firma de contabilitate;
  • Google Analytics (analiză website).

Drepturile Clientului

În conformitate cu Regulamentul, Clientul are:

1. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform celor descrise în prezentul document;

2. Dreptul la acces la date cu caracter personal;

3. Dreptul de a corecta datele cu caracter personal;

4. Dreptul de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat"), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care Clientul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

5. Dreptul de a refuza procesarea datelor cu caracter personal;

6. Dreptul de portabilitate a datelor;

7. Dreptul de a retrage acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scris sau prin e-mail la: contact@pusoshop.com;

8. Dreptul de a adresare către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în cazul suspectării încălcării Regulamentului.

Securitatea datelor cu caracter personal

1. Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru protecția datelor cu caracter personal.

2. Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a asigura spațiu de stocare a datelor și mai ales asigurarea de acces la computer prin parolă, folosirea de software antivirus și realizarea de mentenanță regulată a computerului.

3. Clientul va fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determina că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Operatorul va răspunde cu promptitudine la întrebările Clientului referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Cookie-uri

Acest Site folosește fișiere de tip cookie, date care sunt stocate pe hard disk-ul Utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că Utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în Site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, puteți consulta Politica de cookies.

Dispoziții finale

1. Plasând o comandă electronică pe site-ul https://www.pusoshop.com/, Clientul confirmă că a fost informat despre toate condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și le acceptă în totalitate.

2. Clientul acceptă aceste reguli bifând căsuța din cadrul formularului de comandă.

3. Operatorul poate actualiza aceste Reguli în orice moment. Versiunea nouă, actualizată trebuie să fie publicată pe site-ul său și/sau trimisă la adresa de e-mail a clientului.

4. Dacă după citirea acestei politici Clientul încă are întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor sale sau dorește să exercite drepturile legale în legatură cu datele pe care Operatorul le deține, poate scrie la adresa de e-mail contact@pusoshop.com.

Aceste Reguli intră în vigoare pe 21.11.2021.